ماساژ درمانی به درمان نشانه های اضطراب کمک می ­کند

ماساژ درمانی به درمان نشانه های اضطراب کمک می­ کند اختلا­لات اضطرا­بی یک مارپیچ رو به پایین ایجاد می کنند، با اختلال در خواب و تنش عضل...

ادامه مطلب

ماساژ­درمانگر ها می ­توانند با درماتیت تماسی کنار بیایند

ماساژ­درمانگر ها می ­توانند با درماتیت تماسی کنار بیایند انجام ماساژ­درمانی با درماتیت تماسی می­ تواند دشوار باشد، حفظ یک عمل ماساژ با...

ادامه مطلب