مانیکور (مانیکور + اسکراب) – Manicure – مدت زمان ۴۵ دقیقه

پدیکور (پدیکور + اسکراب) – Pedicure – مدت زمان ۴۵ دقیقه

فرنچ مانیکور – French Manicure – مدت زمان ۴۵ دقیقه

فرنچ پدیکور – French Pedicure – مدت زمان ۵۵ دقیقه

مانیکور پلاس (مانیکور + اسکراب + دستکش کراتینه) – Manicure Plus – مدت زمان ۸۵ دقیقه

پدیکور پلاس (پدیکور + اسکراب + جوراب کراتینه) – Pedicure Plus – مدت زمان ۸۵ دقیقه

مانیکور لوکس (مانیکور + اسکراب + دستکش پارافین) – Luxury Manicure – مدت زمان ۱۰۵ دقیقه

پدیکور لوکس (پدیکور + اسکراب + جوراب پارافین) – Luxury Pedicure – مدت زمان ۱۰۵ دقیقه

مانیکور VIP (مانیکور + ژل کریستال + اسکراب + دستکش کراتینه) – VIP Manicure – مدت زمان ۱۲۰ دقیقه

پدیکور VIP (پدیکور + کوکتل + اسکراب + جوراب کراتینه + ماسک آبرسان) – VIP Pedicure – مدت زمان ۱۲۰ دقیقه

سوهان و لاک – Nail File + Nail Polish

ریمو ژل – Gelcolor Removing

سوهان و فرنچ – Nail File + French

اسکراب دست – Hand Scrub

اسکراب پا – Foot Scrub

ژلیش دست – Hand Gelish

ژلیش پا – Foot Gelish

پروژه های مرتبط