فیش اسپا یا دکتر ماهی نوعی از میکرو ماساژ پوست بدن می باشد که توسط نوع خاصی از ماهی های آب شیرین به نام گارا روفا انجام می شود که با جدا کردن بافتهای خشک و ناسالم پوست از بدن توسط این نوع ماهی انجام می شود که این عملیات در نهایت به رشد سلولهای جدید پوستی می انجامد، همچنین این ماهی با ترشح نوع خاصی از آنزیم به نام دیاتانول اقدام به برگرداندن رطوبت پوست پا به صورت طبیعی می کند و با کمک به بازسازی و ترمیم پوست پا سلامت آنها را تضمین می کند،این فرآیند بدون درد بوده و از آنجا که این ماهی دندان ندارد بعضا بسیار خوش آیند و مفرح می باشد.

فیش اسپا (Fish Spa) – مدت زمان ۴۰ دقیقه

پروژه های مرتبط