پس از استفاده از حوضچه های آب گرم ، ماساژ کامل بدن و صرف غذا در رستوران هانا، اتاقهای ریلکسیشن با ایجاد فضایی متفاوت از نظر نور طبیعی، مبلمان و دکوراسیون، امکان خوابی کوتاه و آرامشی عمیق را برای شما فراهم می آورند.

پروژه های مرتبط