این وسیله و روش استفاده از آن شیوه ای آرامبخش در اسپاهای ژاپن است و بسیار مرسوم و مورد توجه بوده است که در تاریخچه فرهنگی آنها ریشه ای در عرفان شرقی نیز دارد. بستر داغ سنگی در واقع نوع خاصی از سنگ است که در حوضچه های طبیعی با گرمایی که از درون زمین ساطع می شود گرم شده و از خواص طبیعی آن می توان از رفع استرس های بدن که شامل تنش های ماهیچه ای و اسپاسم های عضلانی در نقاط حساس و مهم بدن است نام برد که این شیوه در مرکز اسپاهانا توسط سنگهای خاص و المنت های حرارتی در زیر آنها طراحی شده است. همچنین گرمای بوجود آمده باعث تعریق بدن می شود که در دفع سموم بدن موثر می باشد.

پروژه های مرتبط