فضای ایجاد شده در این اتاق مشابه سازی شده غارهای نمکی است که با دستگاه های خاصی که در آن تعبیه شده فضای کلی غارهای نمکی را القا می کند. با تحقیقات انجام شده مشخص شده افرادی که در معادن نمکی مشغول به فعالیت هستند کمتر از دیگران در معرض بیماریهای مختلف قرار می گیرند و میانگین طول عمر آنها نیز از سایرین بیشتر است از دلایل موجود می توان از خاصیت میکروب زدایی نمک و همچنین جلوگیری از دچار شدن افراد به بیماریهای ریوی و پوستی، انواع آسم ،تنگی نفس، برونشیت و عفونتهای خاص گوارشی نام برد که استنشاق ذرات میکرونی نمک در هوا از عوامل اصلی آن بوده که در علم نوین پزشکی به HALOTHERAPY یا ذره درمانی مشهور است.

پروژه های مرتبط