کارت های هدیه هانا را به مبلغ دلخواه شارژ و به عزیزانتان هدیه دهید . این هدیه بی نظیر در کوتاهترین زمان ممکن در بسته بندی منحصر بفرد برایتان ارسال خواهد شد .

قبل از خرید کارت هدیه برای اطلاع از نحوه خرید، فایل راهنمای خرید آنلاین را مشاهده نمایید.

کارت هدیه

“پذیرش بدون رزرو امکان پذیر نمی باشد. لطفاً قبل از مراجعه به مجموعه، حتماً رزرو فرمایید.”

کارت هدیه شماره ۱

از ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کارت هدیه پایه شامل: حوضچه های آبگرم، آکاسوری، بستر سنگی، اتاق نمک، مشاوره پوست و مو برای بانوان و آقایان و سایر فضاهای عمومی، به همراه ۷۵۰ هزار تومان اعتبار جهت استفاده از خدمات سلامتی، سالن ماساژ، رستوران و کافی شاپ

کارت هدیه شماره ۲

از ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
حوضچه های آبگرم، آکاسوری، بستر سنگی، اتاق نمک، مشاوره پوست و مو برای بانوان و آقایان و سایر فضاهای عمومی به همراه ۹۵۰ هزار تومان اعتبار جهت استفاده از خدمات سلامتی، سالن ماساژ، رستوران و کافی شاپ

کارت هدیه شماره ۳

از ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حوضچه های آبگرم، آکاسوری، بستر سنگی، اتاق نمک، مشاوره پوست و مو برای بانوان و آقایان سایر فضاهای عمومی به همراه ۱,۳۵۰,۰۰۰ هزار تومان اعتبار جهت استفاده از خدمات سلامتی، سالن ماساژ، رستوران و کافی شاپ

کارت هدیه شماره ۴

از ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حوضچه های آبگرم، آکاسوری، بستر سنگی، اتاق نمک، مشاوره پوست و مو برای بانوان و آقایان و سایر فضاهای عمومی به همراه ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان اعتبار جهت استفاده از خدمات سلامتی، سالن ماساژ، رستوران و کافی شاپ

کارت هدیه شماره ۵

از ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حوضچه های آبگرم، آکاسوری، بستر سنگی، اتاق نمک، مشاوره پوست و مو برای بانوان و آقایان و سایر فضاهای عمومی به همراه ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان اعتبار جهت استفاده از خدمات سلامتی، سالن ماساژ، رستوران و کافی شاپ

کارت هدیه شماره ۶

از ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حوضچه های آبگرم، آکاسوری، بستر سنگی، اتاق نمک، مشاوره پوست و مو برای بانوان و آقایان و سایر فضاهای عمومی به همراه ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان اعتبار جهت استفاده از خدمات سلامتی، سالن ماساژ، رستوران و کافی شاپ

کارت هدیه شماره ۷

از ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حوضچه های آبگرم، آکاسوری، بستر سنگی، اتاق نمک، مشاوره پوست و مو برای بانوان و آقایان و سایر فضاهای عمومی به همراه ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعتبار جهت استفاده از خدمات سلامتی، سالن ماساژ، رستوران و کافی شاپ

کارت هدیه شماره ۸

از ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حوضچه های آبگرم، آکاسوری، بستر سنگی، اتاق نمک، مشاوره پوست و مو برای بانوان و آقایان و سایر فضاهای عمومی به همراه ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعتبار جهت استفاده از خدمات سلامتی، سالن ماساژ، رستوران و کافی شاپ